موسسه تحقیقاتی آب و خاک

اخبار

توقف موقت دریافت نمونه های ثبت کودی

توقف موقت دریافت نمونه های ثبت کودی

به اطلاع متقاضیان ثبت مواد کودی می رساند، به منظور رعایت حقوق متقاضیانی که تقاضا و نمونه های خود را به دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودی در موسسه تحویل نموده اند و در راستای ساماندهی و تعیین تکلیف نمونه های دریافتی فرایند اخذ نمونه جدید از تاریخ 1396/12/15 تا پایان تعطیلات نوروزی در این موسسه متوقف می گردد.

ارسال پیام در بخش نامه های محرمانه

ارسال پیام در بخش نامه های محرمانه

به اطلاع متقاضیان ثبت مواد کودی می رساند، درخواست هایی که پیام آن در بخش نامه های محرمانه اعلام نشود قابل رسیدگی نیست. همزمان با بارگذاری مدارک در بخش ارسال فایل، باید در قسمت نامه های محرمانه پیام گذاشته شود تا قابل بررسی باشد. جهت تسریع در روند بررسی مدارک فایل های ارسال شده با ذکر نام و در محل مشخص شده بارگذاری شود.

ارسال مکاتبات دفتر ثبت کود از طریق پنل کاربری متقاضیان انجام خواهد شد.

ارسال مکاتبات دفتر ثبت کود از طریق پنل کاربری متقاضیان انجام خواهد شد.

قابل توجه متقاضیان ثبت مواد کودی، از تاریخ 1396/04/17، امکان مشاهده ی نامه های محرمانه ارسالی از دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودی، در پنل کاربری هر متقاضی به صورت خصوصی وجود دارد. شایان ذکر است این قابلیت در بخشی تحت عنوان (نامه های محرمانه) در کنار فرم درخواست ثبت کود در پنل متقاضیان فعال شده و قابل مشاهده است. دفتر ثبت کود از این پس تمام مکاتبات محرمانه و غیر محرمانه با متقاضیان را از این طریق انجام خواهد داد.

مدارک مورد نیاز برای تمدید کودهای وارداتی

مدارک مورد نیاز برای تمدید کودهای وارداتی

1-درخواست تمدید 2-اصل گواهینامه ثبت مواد کودی 3-نمونه بر چسب مطابق بر چسب ثبت شده قبلی 4-فیش واریزی برای تمدید گواهینامه ثبت مواد کودی مطابق با تعرفه خدمات موسسه تحقیقات خاک و آب 5-ارائه ترجمه رسمی اجازه نامه رسمی فروش و پروانه فعالیت شرکت تولید کننده یا تامین کننده تایید شده توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدا و یا اتاق بازرگانی کشور مبدا که توسط دارالترجمه رسمی ترجمه شده باشد. در صورتیکه تاریخ اعتبار اجازه نامه رسمی فروش از طرف تولید کننده و تامین کننده به اتمام رسیده باشد بایستی مجدداً ارائه گردد. 6-کارت بازرگانی معتبر 7- گواهینامه شرکت در دوره مسئول فنی تذکر: برای کودهای که در پایش بازار مشکلی نداشته اند، فرآیند تمدید ثبت با تحویل مدارک فوق انجام خواهد شد. در صورتیکه کود ثبت شده در پایش بازار دو بار نامه تذکر کتبی مبنی بر عدم تطابق دریافت کرده باشد و اقدامی ننموده باشد، به منزله لغو ثبت تلقی گردیده و فرآیند ثبت بایستی مجدداٌ انجام گردد.

نشانی و شماره تماس آزمایشگاه های همکار در سایت موسسه تحقیقات خاک و آب درج شده است

نشانی و شماره تماس آزمایشگاه های همکار در سایت موسسه تحقیقات خاک و آب درج شده است

به اطلاع متقاضیان ثبت ماده کودی می رساند نشانی و شماره تماس آزمایشگاه های همکار در سایت موسسه به نشانیSWRI.IR درج شده است

امکان تحویل نمونه به آزمایشگاه همکار

امکان تحویل نمونه به آزمایشگاه همکار

بر اساس مصوبه کمیته مواد کودی، مقرر گردید به منظور تسریع در فرایند ثبت انواع مواد کودی و مشارکت بیشتر آزمایشگاههای همکار در این فرایند، به متقاضیان ثبت مواد کودی اجازه داده شود تا نمونه ماده کودی خود را به منظور انجام تجزیه های لازم، در بسته بندی اصلی به یکی از آزمایشگاههای همکار موسسه تحویل نمایند. نتیجه آزمایشها در صورتیکه در فاصله کمتر از یک ماه از تاریخ نتیجه آزمایش از طریق انجمن صنفی مربوطه به موسسه ارسال گردد مانند نتیجه انجام شده توسط موسسه تلقی خواهد شد. فهرست این آزمایشگاهها در صفحه اصلی این پایگاه قرار داده شده است.

صدور نامه ای از موسسه مبنی بر اینکه مواد کودی در چرخه بررسی قرار گرفته است امکان پذیر نیست

صدور نامه ای از موسسه مبنی بر اینکه مواد کودی در چرخه بررسی قرار گرفته است امکان پذیر نیست

پیرو نامه مورخ 1396/06/11 به شماره 6651/243 به انجمن تولیدکنندگان کودهای کشاورزی، انجمن تولید کنندگان کودهای آلی و زیستی و انجمن واردکنندگان کود و سم ایران، از آنجا که بعضی از شرکت های تولیدی و وارداتی متقاضی ثبت ماده کودی ، بعد از تحویل نمونه و قبل از ثبت، درخواست صدور نامه ای از موسسه مبنی بر اینکه مواد کودی تولیدی و یا وارداتی در چرخه بررسی قرار گرفته است را دارند به استحضار می رساند با توجه به اینکه این نامه ها می تواند موجب اغوای مصرف کننده و یا سایر مراجع بررسی کننده شود، صدور این نوع نامه ها امکان پذیر نیست.

مدارک مورد نیاز برای تمدید کودهای تولیدی داخل

مدارک مورد نیاز برای تمدید کودهای تولیدی داخل

1-درخواست تمدید 2-اصل گواهینامه ثبت شده 3-نمونه بر چسب مطابق بر چسب ثبت شده قبلی 4-فیش واریزی برای تمدید گواهینامه ثبت مواد کودی مطابق با تعرفه خدمات موسسه تحقیقات خاک و آب 5-اصل گواهینامه ثبت علامت تجاری (برای متقاضیانی که قبلا با تقاضای ثبت علامت تجاری ماده کودی خود را ثبت کرده اند). 6- گواهینامه شرکت در دوره مسئول فنی تذکر: برای کودهای که در پایش بازار مشکلی نداشته اند، فرآیند تمدید ثبت با تحویل مدارک فوق انجام خواهد شد. در صورتیکه کود ثبت شده در پایش بازار دو بار نامه تذکر کتبی مبنی بر عدم تطابق دریافت کرده باشد و اقدامی ننموده باشد، به منزله لغو ثبت تلقی گردیده و فرآیند ثبت بایستی مجدداٌ انجام گردد.  

قابل توجه متقاضیان ثبت مواد کودی

قابل توجه متقاضیان ثبت مواد کودی

هر گونه تقاضای جدید توسط متقاضی باید در بخش نامه های محرمانه ارسال شود

تعرفه ثبت کودها

تعرفه ثبت کودها

تعرفه ثبت هر کود شیمیایی 13.200.000 ریال، تعرفه ثبت هر کود آلی و یا زیستی 26.400.000 ریال می باشد. تعرفه تمدید ثبت کود 3.960.000 ریال به ازای هر نمونه می باشد.

ثبت مواد کودی فقط بر اساس گواهینامه ثبت علامت تجاری انجام خواهد

ثبت مواد کودی فقط بر اساس گواهینامه ثبت علامت تجاری انجام خواهد

بر اساس مصوبه جلسه یازدهم کمیته مواد کودی از تاریخ 1396/05/01با توجه به گذشت بیش از دو سال از زمان شروع ثبت مواد کودی کشور، ثبت مواد کودی فقط بر اساس گواهینامه ثبت علامت تجاری انجام خواهد شد و دفتر ثبت مواد کودی از پذیرش تقاضای ثبت علامت تجاری معذور خواهد بود.

ثبت مواد کودی فقط بر اساس نمونه تحویلی انجام خواهد شد

ثبت مواد کودی فقط بر اساس نمونه تحویلی انجام خواهد شد

بر اساس مصوبه جلسه یازدهم کمیته مواد کودی از تاریخ 1396/05/01ثبت مواد کودی فقط بر اساس نمونه تحویلی انجام خواهد شد و در صورت عدم تطابق نمونه اول، فرصت مجدد برای تحویل نمونه جدید برای کلیه متقاضیان اعم از واردکنندگان، تولید کنندگان و توزیع کنندگان وجود نخواهد داشت.

دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودی از تاریخ 1396/5/15 مراجعه حضوری نخواهد داشت.

دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودی از تاریخ 1396/5/15 مراجعه حضوری نخواهد داشت.

بر اساس مصوبه جلسه یازدهم کمیته مواد کودی، از تاریخ 1396/5/15کلیه درخواست ها و فرایند انجام ثبت مواد کودی فقط از طریق پایگاه جامع اطلاعات مواد کودی کشور به نشانی WWW.KSWRI.IR انجام خواهد گرفت و دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودی مراجعه حضوری نخواهد داشت. متقاضیان پس از تایید مدارک، نمونه را به واحد پذیرش نمونه دفتر ثبت تحویل خواهند نمود. گواهینامه ثبت مواد کودی نیز صرفا از طریق پست ارسال خواهد گردید.

ایجاد بخش پرسش و پاسخ و بخش سوالات متداول در صفحه اصلی پایگاه جامع مواد کودی

ایجاد بخش پرسش و پاسخ و بخش سوالات متداول در صفحه اصلی پایگاه جامع مواد کودی

قابل توجه متقاضیان ثبت مواد کودی، امکان پرسش و پاسخ آنلاین در پایگاه جامع مواد کودی وجود دارد. برای درج پرسش های خود، در صفحه اصلی سایت به لینک (( پرسش و پاسخ ))مراجعه کنید. در ضمن در بخش سوالات متداول به تعدادی از سوالات رایج پاسخ داده شده است.

موارد ضروری لیبل نویسی-عدم ارائه برچسب در زمان تقاضای ثبت به منزله نقص مدرک محسوب شده و دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودی از پذیرش نمونه معذور می باشد.

موارد ضروری لیبل نویسی-عدم ارائه برچسب در زمان تقاضای ثبت به منزله نقص مدرک محسوب شده و دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودی از پذیرش نمونه معذور می باشد.

برای تهیه برچسب انواع مواد کودی برای شرکت های تولید کننده، توزیع کننده و وارد کننده با مراجعه به فصل ششم شیوه ثبت مواد کودی ذکر 51 مورد ضروری می باشد. کلیه متقاضیان می بایست بر این اساس برچسب خود را تهیه و هم زمان با تحویل مدارک اولیه به دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودی ارائه نمایند. عدم ارائه برچسب در زمان تقاضای ثبت به منزله نقص مدرک محسوب شده و دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودی از پذیرش نمونه معذور می باشد. لازم به ذکر است که فایل موارد ضروری لیبل ها در صفحه اصلی سایت و در بخش اطلاعیه و بخشنامه ها قابل دریافت است.

واردات انواع مواد کودی بدون داشتن برچسب فارسی ممنوع می باشد

واردات انواع مواد کودی بدون داشتن برچسب فارسی ممنوع می باشد

بر اساس نامه شماره 767/243 مورخ 1396/01/30 موسسه تحقیقات خاک و آب و نامه شماره 96/502/1419 مورخ 1396/04/04 دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، واردات انواع مواد کودی بدون داشتن برچسب فارسی ممنوع می باشد.

انتقال گواهینامه ثبت مواد کودی به فرد حقیقی / حقوقی دیگر امکان پذیر نمی باشد.

انتقال گواهینامه ثبت مواد کودی به فرد حقیقی / حقوقی دیگر امکان پذیر نمی باشد.

بر اساس نامه شماره 1047/243 مورخ 1396/02/03 موسسه تحقیقات خاک و آب،انجمن واردکنندگان کود و سم، انجمن تولیدکنندگان کودهای آلی و زیستی و انجمن تولیدکنندگان کودهای کشاورزی انتقال گواهینامه ثبت مواد کودی به فرد حقیقی/حقوقی دیگر امکان پذیر نمی باشد.

قابل توجه متقاضیان ثبت مواد کودی

قابل توجه متقاضیان ثبت مواد کودی

به اطلاع کلیه متقاضیان ثبت مواد کودی می رساند،دریافت نمونه توسط دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودی، فقط در بسته بندی اصلی امکان پذیر است.

جستجو
کود های ابطال شده
کود های منقضی شده